Hírek

Főtitkári állás
2021. 07. 26.

 A Magyar Floorball Szakszövetség Főtitkár pozícióba várja a jelentkezéseket!

 A szövetség jelenlegi főtitikára, Dorogi Kristóf Tibor július 31-ei hatállyal lemondott Főtitkári pozíciójáról.
 
 
A szövetség Elnökségéé a feladat, hogy betöltse a megüresedő pozíciót, ezért az MFSZ meghirdeti az állást.
 
Munka jellege: teljes munkaidő, esetenként rugalmas időbeosztással és munkavégzési hellyel
 
A főtitkár feladatai:
• összehangolja a szövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és
gazdasági munkáját,
• összehangolja a bizottságok és a szövetség más szervei munkáját,
• szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
• előkészíti az elnökség üléseit,
• a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört, felügyeli a
szerződéssel megbízottak / válogatott keretorvosok, edzők, szertáros, stb. /
tevékenységét, e jogkörét részlegesen a válogatott vezetőedzőjére vagy másra
átruházhatja,
• aláírási, kötelezettség-vállalási és utalványozási jogkört gyakorol az SZMSZ-ben
meghatározott körben és mértékig
• megbízás alapján képviseli a szövetséget,
• tájékoztatja a hírközlő szerveket a szövetség tevékenységéről, a szövetség
sajtóreferense útján rendszeres kapcsolatot tart a tömegkommunikációval,
• gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a
határozatok nyilvántartásáról,
• gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről,
• figyelemmel kíséri a szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását,
• felelős az országos bajnokságok, a nemzeti kupaküzdelmek rendeltetésszerű és
zavartalan lebonyolításáért, ennek érdekében felügyeli a Versenybizottságot és a
Fegyelmi Bizottság tevékenységét, rendszeres munkakapcsolatot tart a Játékvezető
Testülettel,
• felügyeli az egyéb bizottságok munkáját.
 
Elvárások:
• 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti képesítés megléte
• büntetlen előélet,
• angol nyelvtudás,
• jó kommunikációs képesség,
• precizitás és elkötelezettség,
 
A munkakezdés tervezett dátuma: 2021. augusztus 2.
 
A jelentkezéseket önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével az elnokseg@hunfloorball.hu
címre várjuk!
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021 július 31.